NIVA za vas proizvodi vašu trgovačku (PL) marku

Prateći trendove i zahteve tržišta kompanija NIVA je donela odluku da proizvodnju kompletnog asortimana ponudi zainteresovanim klijentima kao trgovačku (privatnu) marku. Sa višedecenijskom tradicijom i iskustvom u proizvodnji kao i proizvodnim kapacitetima kompanija NIVA siguran je i pouzdan partner u proizvodnji trgovačkih (PL) marki.

Šta je trgovačka (PL) marka

Trgovačke marke su marke prodavnica i distributera. Trgovačka marka se koristi za promociju i poboljšanje imidža trgovine. Cene takvih proizvoda mogu biti i do 40% niže od sličnih proizvoda drugih proizvodjača, zbog uštede u promociji, ambalaži i sl. Glavna karakteristika trgovačke marke je da proizvodjač nije naveden na pakovanju.

Zašto trgovačka (PL) marka

Jedna od ključnih trgovačkih strategija zadovoljenja potreba krajnjih potrošača je uvođenje trgovačke (PL) marke. Koncept trgovačke (PL) marke temelji se na generičkim proizvodima koji su tokom vremena evoluirali do proizvoda gotovo jednakog kvaliteta kao i proizvođačke marke, ali još uvek cenovno jeftinije.