Niva za Vas još od 1920.

Kvalitet, pouzdanost, odgovornost

Naša kompanija svoje poslovanje usaglasila je sa bitnim zahtevima evropskih direktiva ISO 9001:2015; ISO 13485:2012 I EC 42:1993 i normama nacionalnog zakonodavstva kojim se uređuje oblast medicinskih sredstava i na taj način obezbedili smo da proizvod koji plasiramo na tržište bude biokompatibilan i bezbedan za krajnjeg korisnika.

Sertifikati

Kompanija NIVA ispunjava sve neophodne standarde i poseduje sve relevantne sertifikate