STANDARDI


1: Attestation of Conformity No.MDA-010
2: Certificate ISO 13485-2003
3: Certificate ISO 9001-2008
4: Certifikat ISO 13485-2003
5: Certifikat ISO 9001-2008
6: EC Certificate-Production Quality Assurance
Ostale vesti:
- upl
- test
- nova vest
- Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara AD Niva odrzane dana 01.12.2014.
- Odluka o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara AD Niva dana 01.12.2014.
- Odluka generalnog direktora o prodaji osnovnog sredstva
- Polugodišnji izveštaj o poslovanju za 2014 godinu
- Poziv za redovnu sednicu skupštine NIVA AD
- Godišnji izveštaj 2013.
- Finansijski izveštaji!
- Kodeks korporativnog upravljanja
- Godišnji izveštaj 2012.
- Polugodišnji izveštaj o poslovanju 2012
- Godišnji izveštaj 2011.
- POLUGODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU AKCIONARSKOG DRUŠTVA "NIVA AD" ZA 2O13.GODINU
- STANDARDI
- Zapisnik i odluke sa redovne sednice Skupštine akcionara AD Niva održane dana 23.06.2014. NIVA EXTRA higijenski ulošci

 CIK CAK HIDROFILNA VATA

 MEDICINSKA VATA

 BLAZNICE

 STERILNA KOMPRESA OD GAZE

 STERILNA PAMUČNA GAZA

 ELASTIC GUMI - ELASTIČNI ZAVOJ

 KALIKO ZAVOJ UTKANI RUB

 PAMUČNA GAZA

 KOMPRESE

 TERAPEUTSKE GAĆICE

 MG MEDICINSKA GUMENA ČARAPA

 MG MEDICINSKA GUMIRANA ČARAPA ZA VENE

 ELASTIČNI VUNENI POJAS

 
STANDARDI

[ Detaljnije... ]